De Stichting Gemeenschapsaccommodaties Tegelen (SGT) heeft zich tot taak gesteld om de Tegelse Gemeenschapsaccommodaties op professionele en slagvaardige wijze te beheren en te exploiteren. En wel zodanig dat een zo breed mogelijk publiek in staat wordt gesteld om gebruik te maken van de accommodaties en dat tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven.

SGT heeft geen organiserende functie. Het gaat louter om het aanbieden van een adequate accommodatie en de eventueel daarbij behorende horecavoorziening. 

De accommodaties zijn:

- Cultureel Centrum de Haandert B.V.

- Therapiebad UlingshofWij voldoen van de wetgeving AVG.